Erasmus+

METODA MONTTESSORI V PREDŠOLSKEM OBDOBJU

Partnerstvo sestavljajo šole iz Turčije (koordinatorji projekta), Severne Makedonije, Italije in naš vrtec.

Sodelujoči: otroci oddelka Gozdiček in drugi strokovni delavci šole

Trajanje projekta: od 01. 09. 2020 do 31. 10. 2023

Projekt je financiran z evropskimi sredstvi.

Cilj projekta je otrokom in strokovnim delavcem približati metode dela po pedagogiki Marie Montessori in jih naučiti nekaterih vrednot in življenjskih veščin (life skills), ki jih lahko opredelimo kot niz osnovnih spretnosti za učinkovito soočanje z izzivi vsakodnevnega življenja.

Projekt vključuje kritično mišljenje, reševanje problemov, odločanje, sposobnost sporazumevanja in sodelovanja, skupaj z osebno in družbeno odgovornostjo ter empatijo. Projekt otrokom in vzgojiteljicam pomaga doseči in izboljšati določena znanja in spretnosti ne samo na področju vsebine projekta, temveč tudi na področju timskega dela, odnosov med ljudmi, načrtovanja in izvajanja projektnih aktivnosti ter uporabi informacijske komunikacijske tehnologije. Sodelovanje v partnerstvu šol iz različnih držav ponuja tudi priložnost komuniciranja v tujem jeziku in izboljša motivacijo za učenje jezikov.

Vodja projekta: Alenka Hudobivnik

 

 

Dostopnost