Organizacija

Programi v vrtcu
V vrtcu Orehek izvajamo DNEVNI PROGRAM predšolske vzgoje za otroke drugega starostnega obdobja, v vrtcu Mavčiče pa za otroke prvega in drugega starostnega obdobja. Program traja od šest do devet ur in obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok.
Temeljna naloga vrtca je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Cilje predšolske vzgoje uresničujemo ob upoštevanju načel Kurikuluma in z izvajanjem različnih dejavnosti, ki se združujejo v področja, kot so GIBANJE, JEZIK, UMETNOST, DRUŽBA, NARAVA in MATEMATIKA. Pri vsakdanjem izvajanju različnih dejavnosti področja prepletamo med seboj, skrbimo pa tudi za prepletanje posameznih dejavnosti z dnevno rutino.

Strokovno podlago za izvajanje programa nam daje KURIKULUM ZA VRTCE (nacionalni dokument, ki ga je leta 1999 sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje).

Poleg rednega programa vsako leto poskrbimo tudi za njegovo obogatitev. Z njim želimo popestriti vsakodnevno življenje v vrtcu. Izvajamo ga v dogovoru s starši.

Poslovalni čas

Poslovalni čas vrtca je podrobneje opredeljen v Publikaciji vrtca. Posluje vse leto, vsak delovnik od ponedeljka do petka. V času šolskih počitnic oz. zmanjšanega števila otrok spremenimo organizacijo dela v vrtcu in starše o tem predhodno obvestimo. V času poletnih počitnic vrtca izmenično zapremo za obdobje 14 dni, starše o tem predhodno obvestimo.

Sodelovanje s starši

V vrtcu želimo biti čim bolj odprti za sodelovanje z vami, spoštovani starši, in z drugimi družinskimi člani. Boljše ko bo sodelovanje, uspešnejše bo naše pedagoško delo. Če vas karkoli zanima, vprašajte. Povejte nam, kako doživljate vrtec. Vedno bomo pripravljeni na pogovor, svetovanje, dogovarjanje. Veseli bomo tudi vaših pobud ter sodelovanja pri načrtovanju in izvedbi dejavnosti vrtca.

Z vami bomo sodelovali:
• ob vsakodnevnih stikih (osebno ali po telefonu)
• s pomočjo portfolia oddelka
• na pogovornih urah (po razporedu v kotičku za starše in po dogovoru, enkrat mesečno)
• na roditeljskih sestankih (septembra, januarja in maja)
• na skupnih druženjih otroci – starši – strokovne delavke vrtca (predvidoma trikrat v letu, vsebina po dogovoru z otroki in vami)
• preko predstavnika staršev v Svetu staršev

Svetovalno delo v vrtcu
Svetovalno delo v vrtcu obsega:
• pomoč staršem pri postopnem uvajanju otrok v vrtec in kasneje pri prehodu v osnovno šolo
• spremljanje otrokovega razvoja
• pomoč v primeru zdravstvenih, socialnih ali materialno-ekonomskih stisk
• individualno ali skupinsko svetovanje
• informiranje staršev o dodatnih ponudbah vrtca
• sprejemanje vlog in vodenje postopka vpisa v vrtec
Svetovalna delavka vam bo na voljo v šolski svetovalni službi med 7.00 in 15.00 uro.

Dostopnost