Mali sonček

Gibalni/športni program mali sonček  v sodelovanju z zavodom za šport

Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Program je osredotočen na igro in vadbo, ki je prilagojena zmogljivostim in starostni stopnji otroka. Vsebine programa so zelo pestre in temeljijo na elementarnosti in ne na tekmovalnosti.

Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo ter preizkuša, kaj telo zmore. Pri tem doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja in dobrega počutja. Program bomo izvajali v obeh vrtcih v oddelkih I. in II. starostnega obdobja, za otroke od drugega leta starosti dalje tudi v sodelovanju s športnim pedagogom.

Vodji projekta sta Alenka Hudobivnik in Petra Lunder.

 

 

    Dostopnost