Vpis v vrtec in prosta mesta

VPIS OTROK V VRTEC

Vrtec vpisuje in sprejema otroke na podlagi prijav vse leto, vendar le v oddelke, kjer so prosta mesta.
Redni vpis v dnevni program poteka v mesecu marcu (samo v razpisanem terminu – 10 dni) za naslednje šolsko leto (s sprejemom 1. septembra). Otroke vpisujemo na podlagi vloge, ki jo dobite spletni strani vrtca ali v svetovalni službi.
V primeru, da je prijav za sprejem več kot je prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok na podlagi Pravilnika za sprejem otrok v vrtec. Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši predložijo potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine in otroci s posebnimi potrebami.

Ob vstopu otroka v vrtec morajo starši predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, vrtec sprejema samo cepljene otroke in otroke, ki imajo odločbo o opustitvi cepljenja. Starši lahko otroka kadarkoli trajno izpišejo iz vrtca. Izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec. Izjavo o izpisu otroka iz vrtca morajo starši izpolniti oz. obvestiti upravo vsaj 14 dni pred želenim datumom izpisa. (Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec)

Mestna občina Kranj vsako leto po končanem postopku vpisa na svoji spletni strani objavi Centralni čakalni seznam otrok (ločeno za I. in II. starostno obdobje), s katerim se ukinjajo posamezni čakalni seznami v vrtcih. Centralni čakalni seznam otrok velja do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil oblikovan.
Podatek, na katero mesto centralnega čakalnega seznama ste uvrščeni, dobite na spodnji povezavi ali na oglasnih deskah vrtca.

Centralni čakalni seznam  – Centralni čakalni seznam

 

PROSTA MESTA V VRTCU OREHEK v šolskem letu 2023/2024

1. in 2. starostno obdobje Normativ skupine Št. prostih mest
Oddelek 1 – 3  12  0
Oddelek 2 – 4  19  0
Oddelek 4 – 6  24  0
Oddelek 4 – 6  21  0
Oddelek 4 – 6  21  0

 

PROSTA MESTA V VRTCU MAVČIČE v šolskem letu 2023/2024

1. in 2. starostno obdobje Normativ skupine
Št. prostih mest
Oddelek 1 – 3
 12  0
Oddelek 2 – 3  14  0
Oddelek 3 – 4  19  0
Oddelek 4 – 5  24  3
Oddelek 5 – 6  24  1

 

Dostopnost